ارسال مطلب فیس‌ بوک توییت
هماهنگ کننده سازمان ملل در ایران:

مدیریت آب چالش اصلی زیست محیطی ایران است

شهروندان:
هماهنگ کننده مقیم سازمان ملل متحد در جمهوری اسلامی ایران گفت: در حال حاضر یکی از اصلی ترین چالش های زیست محیطی پیش روی ایران مدیریت آب است.

آببه گزارش ایرنا از مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد – تهران ، گری لوئیس امروز – شنبه – در محل ˈ انجمن سلطنتی جغرافیا ˈ در لندن خطاب به سمپوزیم چالش های محیط زیست ایران ، اظهار داشت: سالانه میزان سرانه آب در ایران از مقدار فراوان ۷ هزار متر مکعب در ۱۹۵۶، اکنون به یک هزار و ۹۰۰ متر مکعب رسیده و این میزان تا سال ۲۰۲۰ به یک هزار و ۳۰۰ متر مکعب کاهش خواهد یافت.

لوییس با بیان اینکه روند مصرف به گونه ای خطرناک در مسیر مخالف حرکت می کند، افزود : با روند فعلی نرخ افزایش جمعیت در ایران پیش بینی می شود تا سال ۲۰۲۵ جمعیت ایران به ۹۰ میلیون نفر برسد که در این سطح مقدار ۳۰ میلیارد متر مکعب آب بیشتر در سال برای رفع نیازهای رو به افزایش باید مهیا شود.

وی کمبود آب را به عنوان چالش اصلی امنیت انسانی ایران دانست و پیشنهاد کرد این کشور باید چهار اقدام درپیش گیرد تا رویکرد مدیریت آب را بهبود بخشد.

لوییس گفت: نخست باید تمامی گروه های ذینفع را دربرنامه ریزی تخصیص منابع درگیر کنند، دوم بهره برداری از آب به عنوان منبعی قابل دسترس را متوقف و آب بهای آن را به گونه مفید ارزش گذاری کنند و سوم از آب های زیر زمینی و سطحی حفاظت کنند و چهارم اینکه استفاده بهینه آب را افزایش دهند.

وی در این همایش به تهدیدات امنیت انسانی یعنی گسترش کویر، تخریب جنگل، آلودگی هوا و از بین رفتن تنوع زیستی ، همچنین اشاعه کربن به عنوان چالش هایی که باید بر آن ها غلبه کرد هم اشاره کرد.

نشست دو روزه ˈ میراث طبیعی ایران ، سمپوزیم برای تغییر قابل سنجش ˈ با همت بنیاد میراث ایران و بنیاد میراث حیات وحش پارسی با حضور سازمان های های مردم نهاد بین المللی، فعالان حفظ محیط زیست و اندیشمندان مشهور بین المللی از ایران و سراسر جهان به منظور تاکید بر چالش های زیست محیطی که ایران با آن ها روبرواست و حفظ طبیعت، حیات وحش و سرزمین کشاورزی بی مانند ایران برگزار در لندن شده است و تا فردا ادامه دارد.

برچسب‌ها : ,